knihovny.cz Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 540
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 13.12.2019 10:58:03

Administrace

O naší knihovně:


 

Knihovna sídlí v obci Vidonice.

Vesnice leží v mělké kotlině (460 m n. m.) na jižním úpatí táhlého svahu z části zalesněného horského hřbetu, jehož jeden z vrcholů je Červený vrch (541 mn. m.). Jižní okraj vsi protíná silnice vedoucí ze Dvora Králové přes Pecku do Nové Paky. Spolu s Kalem patří do povodí řeky Bystřice, která zde pramení.

 

OBRÁZEK : obrazek_3.jpg

 

 

Vidonice jsou první a nejstarší osadou v nejbližším okolí. O prvotních osudech vesnice se písemné památky nezachovaly. Původně to byla svobodná rodinná osada, která později patřila ke zboží královskému, pak byla poddána různým vrchnostem, naposledy panství peckovskému.

 

Dominantou vsi a kulturní památkou je kostel sv. Jana Křtitele, jehož předchůdce na stejném místě stál již v XII. století a farním je připomínán roku 1350. Je postaven z kamene v barokním slohu se zajímavým půdorysem. U budovy bývalé školy stojí kamenný kříž. Opodál stojí pískovcový pomník věnovaný 13 místním vojínům padlým v 1. světové válce. Jejich jména jsou vyryta na pamětní desce.

 

Katastrem Vidonic prochází modře značená turistická trasa Pecka - železniční stanice Mostek. Cyklisty je využívána cyklotrasa č. 4096 vedoucí z Pecky do Horní Brusnice, která se nad vesnicí křižuje s trasou Krkonošského maratonu.

 

Knihovna je pobočkou Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce. OBRÁZEK : obrazek_2.jpgObyvatelstvu poskytuje své služby od roku 1921 a od roku 1965 je umístěna v objektu autobusové čekárny, jejíž výstavbu v tom roce občané dokončili. V roce 2012 byla provedena oprava střechy (do objektu zatékalo), rekonstrukce prostoru knihovny a opravena fasáda. Celkové náklady dosáhly výše 390 000,- Kč. Zrekonstruovaná knihovna byla slavnostně opět zpřístupněna veřejnosti dne 5. března 2013.

 

V současné době činí fond knihovny přes 200 svazků. Knihy jsou nově obalené, označené a připravené ve volném výběru pro čtenáře.